Giới Thiệu

Đội ngũ giáo viên tại trung tâm Ngoại Ngữ Quốc tế Hào Gia

GIÁO VIÊN TIẾNG TRUNG TẠI TRUNG TÂM NN HÀO GIA:

Đỗ Văn Trình

Trình độ: Thạc sĩ tiếng Trung Quốc trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà nội.

Chuyên nghành: Ngôn ngữ học.

Giáo viên chuyên ngữ trường Hoàng Văn Thụ.
Nguyễn Sỹ Hải

Trình độ: Thạc sĩ Giáo dục Quốc tế Hán ngữ Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây Trung Quốc.

Chuyên nghành: Giáo dục Quốc tế Hán Ngữ.

Giảng viên tiếng Trung trường Quốc tế.

Biên phiên dịch, quản lý lao động tại các công ty Trung Quốc, Đài Loan, tư vấn du học, tại các trường nổi tiếng tại Trung Quốc. Trần Hiếu

Trình độ: Thạc sĩ Giáo dục Quốc tế Hán ngữ Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây Trung Quốc.

Chuyên nghành: Văn hóa Ngôn ngữ Trung Quốc.

Giám đốc Công ty TTHH Kĩ Thuật và Thiết bị Nam Giao Trung Quốc.


王林 Vương Lâm

Trình độ: Thạc sĩ Giáo dục Quốc tế Hán ngữ Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây Trung Quốc.

Chuyên nghành: Ngôn ngữ học.

Giảng viên trường Đại học Quảng Tây
GIÁO VIÊN TIẾNG ANH