Giới Thiệu

Đội ngữ giáo viên trung tâm Hào Gia

GIÁO VIÊN TIẾNG TRUNG
Đỗ Văn Trình

  • Trình độ: Thạc sĩ tiếng Trung Quốc trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà nội
  • Chuyên nghành: Ngôn ngữ học
  • Kinh nghiệm
  • Giáo viên chuyên ngữ trường Hoàng Văn Thụ
  • Giám đốc phòng hợp tác Quốc tế Công ty Trường Hồng Trung Quốc


Nguyễn Sỹ Hải

Trình độ: Thạc sĩ Giáo dục Quốc tế Hán ngữ Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây Trung Quốc
Chuyên nghành: Giáo dục Quốc tế Hán Ngữ
Kinh nghiệm
Giảng viên tiếng Trung trường Quốc tế.
Biên phiên dịch, quản lý lao động tại các công ty Trung Quốc, Đài Loan, tư vấn du học, tại các trường nổi tiếng tại Trung Quốc. 


Trần Hiếu
Trình độ: Thạc sĩ Giáo dục Quốc tế Hán ngữ Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây Trung Quốc
Chuyên nghành: Văn hóa Ngôn ngữ Trung Quốc
Kinh nghiệm:
Giám đốc Công ty TTHH Kĩ Thuật và Thiết bị Nam Giao Trung Quốc
Giáo viên Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Hào Gia

王林 Vương Lâm
Trình độ: Thạc sĩ Giáo dục Quốc tế Hán ngữ Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây Trung Quốc
Chuyên nghành: Ngôn ngữ học
Kinh nghiệm
Giáo viên chuyên ngữ trường Quốc tế Đại học Quảng TâyGIÁO VIÊN TIẾNG ANH