Thư viện ảnh

Học tiếng Trung qua bài hát đơn giản, dễ học tại trung tâm NN Thanh Trì, Hà Nội

Học tiếng Trung qua bài hát đơn giản!

Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất.
Shì shang zhǐyǒu mama hǎo.
世上只有妈妈好.
Con có mẹ như bảo bối.
Yǒu mā de háizi xiàng gè bǎo.
有妈的孩子像个宝.
Nép trong lòng mẹ.
Tóujìn mā ma de huái bào.
投进妈妈的怀抱.
Ôi hạnh phúc biết bao.
Xìng fú yǒu duō shao.
幸福有多少.