Tiếng Trung

Chương trình A1 tiếng Trung 汉语教程第一册(上册)《北京语言文化大学出版社》

Nội dung chi tiết môn học A1
Mục tiêu: - Ghi đúng được phiên âm những chữ đã học - Nhận dạng được chữ và quy tắc viết chữ Hán. - Viết được những chữ thông dụng trong chương trình. - Đọc và viết được khoảng 500 từ - Giao tiếp căn bản, các nội dung ngôn ngữ thông thường như : chào hỏi, mời uống nước, hỏi đường, đi du lịch, mua hàng, hỏi tuổi tác, tự giới thiệu về bản thân.... Kiến thức: - Giới thiệu toàn bộ phiên âm (vận mẫu và thanh mẫu), thanh điệu, bộ thủ, chữ viết (quy tắc viết 7 nét cơ bản và các nét biến thể), mẫu câu đơn giản. - Ý nghĩa các bộ thủ: 人,忄,彳,一,亻,力,口,女,子, 氵。。。 - Sử dụng được các lượng từ thông dụng như:个,点儿,些,斤,块,枝。。。 - Biết sử dụng các trợ từ ngữ khí như là: 呢, 吧,了。。。 - Biết dùng các đại từ nghi vấn đê hỏi: 谁,什么,哪儿,怎么,怎么样,几,多少。。。 - Giới từ: 在,给 và vị trí của trạng ngữ trong câu. - Dấu hiệu nhận biết định ngữ “的” - Thực hành kỹ năng nói trước lớp, đặt câu Kỹ năng: - Học viên biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế,biết ghép âm, đặt câu, giao tiếp cơ bản.


Các tin liên quan