TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP CƠ BẢN, NÂNG CAO, LUYỆN THI HSK, HSKK

Bài hát tiếng Trung hay giải trí - xià yí gè tiān liàng

Luyện phiên âm qua bài hát hay- xià yí gè tiān liàng

 
 • yòng qǐ fú de bèi yǐng  dǎng zhù kū qì de xīn
 • yǒu xiē gù shì  bú bì shuō gěi  měi gè rén tīng
 • xǔ duō yǎn jīng  kàn de tài qiǎn tài jìn
 • cuò guò wǒ méi bèi kàn jiàn  nà gè zì jǐ
 • yòng jiǎn dān de yán yǔ  jiě kāi chāo zǎi de xīn
 • yǒu xiē qíng xù  shì gāi shuō gěi  dǒng de rén tīng
 • nǐ de rè lèi  bǐ wǒ jī dòng lián xī
 • wǒ fā shì yào gèng nǔ lì  gèng yǒu yǒng qì
 • děng xià yí gè tiān liàng
 • qù shàng cì qiān shǒu shǎng huā nà lǐ sàn bù hǎo ma
 • yǒu xiē jī xuě huì zì jǐ róng huà
 • nǐ de jiān bǎng shì wǒ huō dá de tiān táng
 • děng xià yí gè tiān liàng
 • bǎ tōu pāi wǒ kàn hǎi de zhào piàn sòng wǒ hǎo ma
 • wǒ xǐ huān wǒ fēi wǔ de tóu fā
 • hé piāo zhe yǔ hái shì tiào wàng de yǎn guāng
 • yòng jiǎn dān de yán yǔ  jiě kāi chāo zǎi de xīn
 • yǒu xiē qíng xù  shì gāi shuō gěi  dǒng de rén tīng
 • nǐ de rè lèi  bǐ wǒ jī dòng lián xī
 • wǒ fā shì yào gèng nǔ lì  gèng yǒu yǒng qì
 • děng xià yí gè tiān liàng
 • qù shàng cì qiān shǒu shǎng huā nà lǐ sàn bù hǎo ma
 • yǒu xiē jī xuě huì zì jǐ róng huà
 • nǐ de jiān bǎng shì wǒ huō dá de tiān táng
 • děng xià yí gè tiān liàng
 • bǎ tōu pāi wǒ kàn hǎi de zhào piàn sòng wǒ hǎo ma
 • wǒ xǐ huān wǒ fēi wǔ de tóu fā
 • hé piāo zhe yǔ hái shì tiào wàng de yǎn guāng
 • shí jiān kě yǐ mó qù wǒ de léng jiǎo
 • yǒu xiē jiān chí què yǒng yuǎn mó bú diào
 • qǐng róng xǔ wǒ  xiǎo xiǎo de jiāo ào
 • yīn wéi yǒu nǐ zhè yàng de yì kào
 • děng xià yí gè tiān liàng
 • qù shàng cì qiān shǒu shǎng huā nà lǐ sàn bù hǎo ma
 • yǒu xiē jī xuě huì zì jǐ róng huà
 • nǐ de jiān bǎng shì wǒ huō dá de tiān táng
 • děng xià yí gè tiān liàng
 • bǎ tōu pāi wǒ kàn hǎi de zhào piàn sòng wǒ hǎo ma
 • wǒ xǐ huān wǒ fēi wǔ de tóu fā
 • hé piāo zhe yǔ hái shì tiào wàng de yǎn guāng

 

HỌC TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP CẤP TỐC TẠI TỨ HIỆP, THANH TRÌ TẠI ĐÂY

Chú ý: Lớp chỉ từ 5-10 học viên

H&G dành nhiều ưu đãi cho các bạn khi trở thành học viên của trung tâm:

+ Giảm 5 – 20% học phí khi đăng ký theo nhóm 2 người trở lên.
+ Giảm 20% học phí khi đăng ký khóa học tiếp theo tại H&G

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ HÀO GIA
SỐ 33, 43 XÓM CHÙA, ĐƯỜNG TỨ HIỆP, THANH TRÌ, HÀ NỘI


0983.427.866; 0988.524.816; 0961.880.179

 
XIN CẢM ƠN