TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP CƠ BẢN, NÂNG CAO, LUYỆN THI HSK, HSKK

Tự học nghe tiếng trung theo chủ đề sở thích và xe hơi tại NNQT- HG

1. Hội thoại tiếng Trung theo chủ đề sở thích xem phim 

男: 你 喜欢 看 电影 吗?
nán nǐ  xǐ huan  kàn  diàn yǐng  ma
女:我 很 喜欢! 你 呢?
nǚ wǒ  hěn  xǐ huan nǐ  ne
男:电影, 电视 我 都 喜欢
nán diàn yǐng diàn shì  wǒ  dōu  xǐ huan
女: 你 喜欢 看 什么 电影?
nǚ nǐ  xǐ huan  kàn  shén me  diàn yǐng
男: 我 喜欢 看 美国 电影! 你 呢?
nán wǒ  xǐ huan  kàn  měi guó  diàn yǐng nǐ  ne
女: 美国 电影, 中国 电影我都 喜欢看。
nǚ měi guó  diàn yǐng zhōng guó  diàn yǐng wǒ dōu  xǐ huan kàn
男 :你 也喜欢 看 电视 吗?
nán  nǐ  yě xǐ huan  kàn  diàn shì  ma
女: 电视!我 不 太 喜欢 看
nǚ diàn shì wǒ  bú  tài  xǐ huan  kàn 

2. Hội thoại tiếng Trung theo chủ đề xe hơi

A: 你 有 汽车 没有?nǐ  yǒu  qì chē  méi yǒu
B: 没有 méi yǒu
A: 你 要 不 要买 汽车?
nǐ  yào  bú  yào mǎi  qì chē 
B: 我要买。
B: wǒ yào mǎi
A: 你喜欢哪儿国车?
nǐ xǐ huān nǎr guó chē
B: 我喜欢美国车。
wǒ xǐ huan měi guó chē
A. 英国车很好看,你不喜欢吗?
yīng guó chē hěn hǎo kàn nǐ bú xǐ huan ma
B. 我也喜欢,可是英国车太贵
 wǒ yě xǐ huan kě shì yīng guó chē tài guì.

Các nhà ngôn ngữ học đã chỉ ra rằng chỉ có nghe nhiều thì khả nẳng phản xạ và nói của chúng ta sẽ tốt, và chúng ta cũng có thể tự nói được, vậy nên ngoại ngữ sẽ không khó khi mỗi ngày dành 1 tiếng để học nghe. 
Để có được nét bút đẹp, các bạn hãy tham khảo các quy tắc viết tại đây. Chúc các bạn học tốt!

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ HÀO GIA
SỐ 33, 43 XÓM CHÙA, ĐƯỜNG TỨ HIỆP, THANH TRÌ, HÀ NỘI
ĐT: 024 32247443     FAX: 024 32247442     
HOTLINE: 0983 427 866; 0988524816

 
XIN CẢM ƠN