TIẾNG TRUNG TRẺ EM

Bài hát tiếng Trung và chữ tượng hình thú vị - tiếng Trung Thanh Trì

Tiếng trung thanh trì- chữ tượng hình thú vị!

Hãy tham khảo chữ phượng hình tiếp theo tại đây.